Odlewnictwo YIZUMI w sprzęcie gospodarstwa domowego

Wraz z rozwojem gospodarki, nauki i technologii, rośnie również siła nabywcza wszystkich sfer społeczeństwa w kraju. W szczególności postępy widoczne są w technologii i urządzeniach przemysłu odlewniczego – prowadząc do utworzenia wielu fabryk odlewów ciśnieniowych m.in. sprzętu gospodarstwa domowego, które zaspokajają rosnące potrzeby użytkowników.