Dokładna kontrola pozycji otwarcia formy. Dokładność powtarzalności pozycji otwarcia formy wynosi do ±1mm. Układ oferuje również funkcje wykrywania siły zacisku i automatycznej regulacji formy.

Kategorie: yizumi